A Tisza család kriptája

A kastélytól a sírboltig néhány perc sétával juthatunk el. A birtokot visszaszerző Tisza I. Lászlóról ismert, hogy első geszti éveiben nem fényes lakhely építésére törekedett. Talán életének korai végét érezhette, mert amellett, hogy anyagilag megalapozta családja jövőjét és támogatta egyháza ügyeit, első nagyobb kiadásai közé tartozott annak a családi kriptának a felépítése, amelyben hamarosan eltemették. A Fekete Geszti Krónika szerint 1764-1769 között, az új temetőben létesült az épület.

A most látható és látogatható építményt 1902-ben emelték, ezután a távolban elhunyt családtagok hamvait is a geszti sírboltba hozták. A kriptában jelenleg harminchárman nyugszanak, köztük Magyarország történelmének nagyjai: Tisza Kálmán miniszterelnök, a szegedi gróf Tisza III. Lajos és gróf Tisza IV. István miniszterelnök. A család jelentőségét is kifejező méltóságteljes környezetben sorakoznak a Tiszák asszonyainak koporsói is, köztük Teleki Katalin, Teleki Júlia és Degenfeld-Schomburg Ilona grófnők, Holles Otília, ifj. Tisza Istvánné Sándor Jolán, Keglevich Erzsébet grófnő, Tisza Vilhelmina (báró Lusenszky Pálné).

A Tiszák gyermekei között szép számmal voltak korán elhunyt reménységek, olyan kiemelkedő tehetségek, mint például a költő Domokos, vagy a 20. századi Tisza József. A hajdani magas gyermekhalandóság következtében csupán Tisza László és Teleki Katalin gyermekei közül József, Károly, Ferenc és Emilia, illetve Tisza Lajos és Teleki Júlia Lajos, László és Béla nevű kisgyermekei vannak ide temetve, 1877 óta közös koporsóban. Tisza István miniszterelnök az alábbi sorokat írta a családi Bibliába Tisza Juliska halálakor: „1889. szept. 13án született kis leányunk, ki a keresztségben Juliánna, Paulina nevet nyert, a jó Isten 1894. január 1jén magához vette őt.” Végakarata szerint itt temették el az 1974-ben Argentínában elhunyt Tisza Lajos Kálmánt is.